Alagang Kabayan Laban sa COVID-19

PAALALA: Ang OWWA After Care Assistance ay isang programa ng OWWA para sa mga OWWA Members na naging positibo sa COVID-19. Ang hinihinging impormasyon sa aplikasyon na ito ay ibeberipika pa lamang at hindi kasiguraduhang ma-aprubahan. Iwasan mag sumite ng maraming application para sa isang tao lamang. Hintayin ang tawag o reply ng OWWA, o … Continue reading Alagang Kabayan Laban sa COVID-19