Alagang Kabayan Laban sa COVID-19

PAALALA:

Ang OWWA After Care Assistance ay isang programa ng OWWA para sa mga OWWA Members na naging positibo sa COVID-19.

Ang hinihinging impormasyon sa aplikasyon na ito ay ibeberipika pa lamang at hindi kasiguraduhang ma-aprubahan.

Iwasan mag sumite ng maraming application para sa isang tao lamang. Hintayin ang tawag o reply ng OWWA, o tumawag para mag update sa POLO Rome (+39 06 5575702)

UPDATE

The qualified OFW’s for OWWA’s Alagang Kabayan Laban sa COVID-19 Project effective April 01, 2022 per MOI No. 004 Series of 2022 shall be those who are:

1. Active OFW Members only; and
2. With Medical Certification certifying as symptomatic and required hospitalization or placement to isolation facility for medication

Documentary Requirements:
1. Valid Passport
2. Valid Work/Residence Permit
3. Medical Certification

The Alagang Kabayan may only be availed once ; hence subsequent application will not be accepted

    OFW Details

    NOK Details

    Please fill the details if you are not the claimant OFW    Documentary Requirements


    Terms and Conditions