Alagang Kabayan Laban sa COVID-19

PAALALA:

Ang OWWA After Care Assistance ay isang programa ng OWWA para sa mga OWWA Members na naging positibo sa COVID-19.

Ang hinihinging impormasyon sa aplikasyon na ito ay ibeberipika pa lamang at hindi kasiguraduhang ma-aprubahan.

Iwasan mag sumite ng maraming application para sa isang tao lamang. Hintayin ang tawag o reply ng OWWA, o tumawag para mag update sa POLO Rome (+39 06 5575702)

    OFW Details

    NOK Details

    Please fill the details if you are not the claimant OFW    Documentary Requirements


    Terms and Conditions